TMS - Target Management Switch

Autor: Harm <harm(at)mzidek.net>, Téma: Návody, Vydáno dne: 06. 07. 2009

V tomto článku si kladu za cíl trochu popsat jednu velmi praktickou funkci HOTASu
Základ napsal kdo jiný než velký  slavný a oblíbený Hammer. Vyštrachal jsem ho na pandoře, když jsem si nastavoval HOTAS. Protože rapidním způsobem zjednodušuje zaměření cíle a výběr módů radaru, rozhodl jsem se, že z toho udělám článek. 


 
HOTAS TMS se skládá ze čtyř povelů a to: up, down, left a right. Pozice left není obsazena.
Povely jsou nahrány na čtyřcestném přepínači - kloboučku na páce pilota.

HOTAS

1. TMS UP:
povelem můžeme dosáhnout v závislosti na právě zvoleném režimu radaru (tedy toho, co máme akorát na stránce FCR většinou na levém MFD) následujícího:
Aby nedošlo k mýlce, všechny body se vztahují pouze na povel HOTAS TMS up. Ten pracuje skoro výhradně vždy jako povel z mapy klávesnici, který se jmenuje označení cíle aneb designate target. Jak jste již pochopili, stává se povel designate target zbytečným a je možno ho z mapy povelů odstranit.

2. TMS right
zdee nám stisk přepínače do této polohy bude opět v závislosti na nastaveném režimu radaru provádět následující zrady:

3. TMS down:

4. TMS left:

není ve falconu implementován, ale nabízí se naprogramování pro Pinky switch. Ten má různou funkci v závislosti na SOI neboli  Senzor of Interest - jedná se o FCR (střelecký radar), WPN - video zbraně (Mavericky) a TGP (střelecký podvěs - LANTIRN) -  Nejčastěji slouží ke změně úhlu pohledu FOV - Field of view (normálnéí zobrazení, širokoúhlé, DBS1+2 (zvýšení podrobností obrazu speciálním procesem - Doppler Beam Sharpening mode - velmi podrobné, ale vyžaduje delší čas pro vytvoření zobrazení), EXP - expanded mode

Pokud pochopíte a nastavíte TMS + Pinky, ušetříte si namáhavé zapamatování miliónu zbytečných tlačítek na Vašem joysticku - kdyz všechny potřebné (a životně důležité) funkce pro zachycení cíle máte na jednom 4 cestném přepínači.

  Vytištěno z www.falcon-4.com